Σε εξέλιξη

  • Η ΕΓΓΕ έχει λάβει δωρεά από το ίδρυμα ΤΙΜΑ για να δημιουργήσει εντός ενός έτους μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για τη Γηριατρική και τη Γεροντολογία. Ο στόχος είναι να συγκεντρώσουμε κάθε είδους έρευνα, καθώς και αναφορές που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα, ως σημείο αναφοράς για όλους όσοι χαράσσουν πολιτική καθώς και για εκείνους που δραστηριοποιούνται στους τομείς υγείας και υποστήριξης των ηλικιωμένων, αλλά και τους ίδιους του ηλικιωμένους. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
  • Συμμετέχει στο πρόγραμμα I_CARE (2015-2017) ως υποστηρικτικός εταίρος. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των τυπικών και άτυπων φροντιστών ασθενών με χρόνιες παθήσεις για την απόκτηση βασικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων χειρισμού εργαλείων πληροφορικής και διαδικτυακής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Erasmus+, συντονίζεται από το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Έχουν ολοκληρωθεί

  • Η ΕΓΓΕ είναι υποστηρικτικός εταίρος στο πρόγραμμα ELLAN (LLP-2013-ERASMUS, 2013-2016). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός κοινά συμφωνημένου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Βασικών Δεξιοτήτων για την εργασία με τους ηλικιωμένους. Συμμετέχουν 28 εταίροι –κυρίως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης - από 26 χώρες.  ellan.savonia.fi
  • WeDo2 www.wedo-partnership.eu/wedo2
  • Συμμετείχε ως εταίρος στο FRR-Friendly Rest Rooms for Elderly People (2001-05) που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του FP5. Στόχος του προγράμματος ήταν η  ανάπτυξη και αξιολόγηση τουαλέτας για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Contract No: QLK6-CT-2001-00458 (ολοκληρώθηκε 31/3/2005). www.is.tuwien.ac.at/fortec/reha.e/projects/frr/frr.html, Ερευνητές: Π. Σουρτζή, Α. Μούγιας, Ε. Βελονάκης. Τα αποτελέσματα του έργου δημοσιεύτηκαν σε τόμο, ο οποίος βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της εταιρείας.
  • Ανέπτυξε, οργάνωσε και συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών ηλικιωμένων για να γίνουν οι ίδιοι εθελοντές σύμβουλοι υγιεινής διατροφής με απώτερο σκοπό την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων με την υποστήριξη της ΕΕ (1997-1999). «Η συμμετοχή και ο ρόλος ηλικιωμένων εθελοντών στη βελτίωση της διατροφής για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων». Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα ΚΑΠΗ των Δήμων Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής και συγχρηματοδοτήθηκε από την 5η Διεύθυνση της Επιτροπής της Ε.Ε. και την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ). Κύριοι ερευνητές: Ε. Βελονάκης, Π. Σουρτζή, No: SOC 97 202233 05F03. Το πρόγραμμα προτάθηκε για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Προαγωγής της Υγείας 2000 και συμπεριελήφθη στην τιμητική έκδοση, σελ. 41-42.
  • Ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω της βελτίωσης της συμμόρφωσης με την ενδεικνυόμενη αγωγή, φαρμακευτική ή άλλη, για τη θεραπεία των υπαρχόντων παραγόντων κινδύνου με την υποστήριξη της ΕΕ (1995-1996). «Ο ρόλος της αγωγής υγείας στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη φαρμακευτική αγωγή σε ηλικιωμένους με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα», με ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της παρέμβασης αγωγής υγείας. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Ιωνίας με τη συνεργασία της Β’ Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Η Αγία Όλγα». Το πρόγραμμα διαχειρίστηκε η ΕΓΓΕ με συγχρηματοδότηση της 5ης Διεύθυνσης της Επιτροπής της Ε.Ε. και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Κύριοι ερευνητές: Ε. Βελονάκης, Ε. Βαρσαμής, Νο SOC 95 200264

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

gerolib

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων