Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα για την γηριατρική και γεροντολογική εκπαίδευση στη χώρα μας. Οι δράσεις που πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση είναι:

  • Το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, Πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί σταθμό για την γηριατρική εκπαίδευση στη χώρα μας.
  • Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα Γηριατρικής και Γεροντολογίας.
  • Το σεμινάριο Ψυχογηριατρικής που συνδιοργανώνεται με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία “ Ο Νέστωρ».
  • Η λειτουργία βιβλιοθήκης στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας μας (Κάνιγγος 23, Αθήνα).
  • Η διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας, όσο και σε στο κοινό.

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

gerolib

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων