Με δεδομένη την απουσία γηριατρικής και γεροντολογικής εκπαίδευσης στη χώρα, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ) διοργανώνει μετεκπαιδευτικά μαθήματα πάνω στην Γηριατρική.

Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί κύκλοι 5 κύκλοι μαθημάτων ετήσιας διάρκειας.

Πληροφορίες: τηλ. 210-3811612, 210-3811604.

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

gerolib

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων