Με δεδομένη την απουσία γηριατρικής και γεροντολογικής εκπαίδευσης στη χώρα, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ) διοργανώνει μετεκπαιδευτικά μαθήματα πάνω στην Γηριατρική.

Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί κύκλοι 5 κύκλοι μαθημάτων ετήσιας διάρκειας.

Πληροφορίες: τηλ. 210-3811612, 210-3811604.

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Προσεχή Συνέδρια

Με τη συμμετοχή ή υπό την αιγίδα της Ε.Γ.Γ.Ε.