Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» διοργανώνει, εντελώς δωρεάν, σεμινάριο Ψυχογηριατρικής. Ο σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε Επαγγελματίες Υγείας σχετικά με την Ψυχογηριατρική. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τη μεγάλη αύξηση της επιβίωσης των ηλικιωμένων και των συνεχώς αυξανόμενων περιστατικών ηλικιωμένων ανθρώπων που χρήζουν ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ψυχίατρος Αντώνης Μούγιας, Επιστημονικά Υπεύθυνος του κέντρου Alzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ».

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

gerolib

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων