Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ενότητα είναι γραμμένες από Επαγγελματίες Υγείας με μεγάλη εμπειρία πάνω στα σχετικά θέματα.

Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση που παρέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πληροφόρηση και τις συμβουλές του θεράποντα ιατρού.