Το 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (ΕΓΓΕ) αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Ι. Γ. Καραϊτιανός

Α' Αντιπρόεδρος: Π. Σουρτζή

Β' Αντιπρόεδρος: Μ. Παπαχαραλάμπους

Γενικός Γραμματέας: Α .Πολίτης

Ειδικός Γραμματέας: Κ. Προύσκας

Ταμίας: Αντ. Μούγιας

Μέλη: Α. Καραϊτιανού-Βελονάκη

Β. Βελονάκη

Β. Δογιάμη