Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που στηρίζεται σε χρηματοδοτήσεις ιδιωτών και εταιρειών, προκειμένου να μπορεί λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Δωρεές

tima