Μέσα από τις πολυάριθμες δράσεις της, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ) προσπαθεί να κάνει πράξη το όραμά της σχετικά με τους ηλικιωμένους στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ΕΓΓΕ ευελπιστούν:

  • στην προώθηση λύσεων για τα θέματα που άπτονται της Τρίτης Ηλικίας (εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, συνεργασία με άλλου φορείς κ.λπ)
  • στη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, οργανώσεις ηλικιωμένων και συνταξεούχων και την τοπική αυτοδιοίκηση
  • στη δημιουργία δομών με ποιοτικές υπηρεσίες από συνεργαζόμενους φορείς και μέλη της ΕΓΓΕ
  • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των επαγγελματιών υγείας
  • στην καλύτερη εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας
  • στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ηλικιωμένων στη χώρα μας

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

gerolib

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων