Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ) είναι μια από τις πιο παλιές επιστημονικές ιατρικές εταιρείες. Τα μέλη μας είναι η κινητήριος δύναμη της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας. Στην οικονομική συμβολή τους στηρίζονται τα προγράμματα προαγωγής υγείας και φροντίδας των ασθενών που προωθεί η ΕΓΓΕ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως.

Τα μέλη μας, εκτός από την ηθική ικανοποίηση της συμβολής στον αγώνα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, επωφελούνται από:

  • τον τίτλο μέλους της ΕΓΓΕ, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους ζωή.
  • τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της ΕΓΓΕ και στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέων μελών.
  • τη συνεχή ενημέρωση αναφορικά με δράσεις τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών εξελίξεων της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας.
  • την έγκαιρη πληροφόρηση, μέσω της γραμματείας, της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με παγκόσμιους και τοπικούς φορείς.
  • τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ΕΓΓΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών.
  • προνομιακές τιμές σε συνέδρια και δράσεις τις οποίες συμμετάσχει και διοργανώνει η ΕΓΓΕ.
  • ειδική πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (gerolib) με τα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα και δημοσιεύσεις σχετικά με την Τρίτη Ηλικία.
  • και ειδική πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα με μεγάλη ποικιλία άρθρων και συγγραμμάτων σχετικά με την Τρίτη Ηλικία και την άνοια.

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

gerolib

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων