Σεμινάριο Ψυχογηριατρικής

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.), σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» διοργανώνει, εντελώς δωρεάν, σεμινάριο Ψυχογηριατρικής. Ο σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε Επαγγελματίες Υγείας σχετικά με την Ψυχογηριατρική. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τη μεγάλη αύξηση της επιβίωσης των ηλικιωμένων και των συνεχώς αυξανόμενων περιστατικών ηλικιωμένων ανθρώπων που χρήζουν ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ψυχίατρος Αντώνης Μούγιας, Επιστημονικά Υπεύθυνος του κέντρου Alzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ».

Για το φετινό πρόγραμμα του Σεμιναρίου Ψυχογηριατρικής πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε εδώ.