Υπουργείο Υγείας www.moh.gov.gr
Ιατρική Σχολή Αθηνών www.med.uoa.gr
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών www.med.upatras.gr
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων – Ε.Ο.Φ. www.eof.gr
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ www.okana.gr
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων – Ε.Ο.Μ. www.eom.gr
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων– ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. www.keel.org.gr
Ινστιτούτο φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – ΙΦΕΤ www.ifet.gr
Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών – ΕΚΕΒΥΛ www.ekevyl.gr
Εθνικό Κέντρο Aμεσης Βοήθειας www.ekab.gr
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου www.opad.gr
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού www.ich.gr
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ www.pasteur.gr
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-ΕΣΔΥ www.nsph.gr
ΔΕΠΑΝΟΜ-Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων www.depanom.gr
Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος www.oenge.gr
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α) www.kethea.gr
Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (E.KE.ΔI.) www.hndc.gr/info/default.htm
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία www.eoo.gr
Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας speech.di.uoa.gr/hestia/ike.htm
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά www.ektepn.gr
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών www.hcmhr.gr
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) www.efet.gr
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας www.who.int/en/
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός www.redcross.gr
Ερυθρός Σταυρός www.icrc.org
Ελληνικό Δίκτυο Υγείας www.mednet.gr/app/index.php
Silver Alert www.lifelinehellas.gr
50plus Hellas www.50plus.gr
ΠΕΜΦΗ www.pemfi.gr
EIPonAHA www.eiponaha.gr

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

gerolib

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων