Άλλα νέα

69ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, 23-25 Νοεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο Imperial, Λάρισα

5ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, 9 – 11 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη