Νέα συνεργαζόμενων φορέων

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Master Classes in Dementia 2019”, 14-17 Νοεμβρίου 2019

Εκπαίδευση του προσωπικού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Μελισσίων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2019: “Ψυχιατροδικαστικά θέματα στην καθημερινή κλινική ψυχιατρική πρακτική”

ΑΚΤΙΟΣ “Σχολείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Μακροχρόνια Φροντίδα”