Τα νέα της ΕΓΓΕ

Συνεργασία του Κέντρου Μνήμης Αγίου Ελευθερίου, της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής για την παροχή δωρεάν ατομικών συνεδριών από σπουδαστές του κέντρου.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Master Classes in Dementia 2019”, 14-17 Νοεμβρίου 2019

Απολογισμός για Δωρεάν Νευροψυχολογικές Αξιολογήσεις στον Δήμο Ηλιούπολης

Απολογισμός για την Ημερίδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης του Πολίτη