Τα νέα της ΕΓΓΕ

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Master Classes in Dementia 2019”, 14-17 Νοεμβρίου 2019

Απολογισμός για Δωρεάν Νευροψυχολογικές Αξιολογήσεις στον Δήμο Ηλιούπολης

Απολογισμός για την Ημερίδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης του Πολίτη