Γραμμή SOS για την Άνοια (210 33 03 678)

Η Τηλεφωνική Γραμμή  Βοήθειας (γραμμή SOS) για την άνοια δημιουργήθηκε το 2002 από την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, με στόχο να παρέχει χρήσιμη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, στους φροντιστές ασθενών με άνοια και νόσο του Alzheimer, κυρίως ως προς την αντιμετώπιση οξέων συμβάντων.

Πώς λειτουργεί

Επαγγελματίας Υγείας ενημερώνει για τη νόσο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, και παρέχει πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Σκοπός της γραμμής SOS εκτός από την πληροφόρηση είναι και η ανακούφιση και αποφόρτιση των φροντιστών των ασθενών με άνοια, διότι η σωστή βοήθεια στον ασθενή προϋποθέτει καλή ψυχολογική κατάσταση του φροντιστή αλλά και του αρρώστου.

Η γραμμή SOS λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρεία και ο αριθμός είναι 210-3303678 (αστική χρέωση).