ΗΠΙΟΝΗ 2019 – Πρόληψη και Διαχείριση των Αισθητηριακών Διαταραχών, Όραση και Ακοή»

Δωρεάν ιατρείο μνήμης από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Εγχειρίδιο «Βοήθεια για τους Περιθάλποντες Ασθενών με Άνοια»