Πρόγραμμα WeDo2Το πρόγραμμα WeDo2 που συντόνισε η ΕΓΓΕ και ολοκληρώθηκε. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και το υλικό μπορεί τε να βρείτε στο:

www.wedo-partnership.eu

 

Πίσω

Επικοινωνία

Κάνιγγος 23, 10677

210-3840317, 210-3811612

hagg@gerontology.gr

gerolib

Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων