Πρόγραμμα WeDo2Το πρόγραμμα WeDo2 που συντόνισε η ΕΓΓΕ και ολοκληρώθηκε. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και το υλικό μπορεί τε να βρείτε στο:

www.wedo-partnership.eu

 

Πίσω