Αίτηση εγγραφής

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) είναι μια επιστημονική εταιρεία που μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με το γήρας και τις επιπτώσεις του. Μέλη μας είναι γιατροί κάθε ειδικότητας, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Επίσης, μέλη μας είναι κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, δικηγόροι και γενικά όλοι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με ηλικιωμένους ανθρώπους.

Για να γίνει κανείς μέλος της εταιρείας μας αρκεί να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση και στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Γ.Γ.Ε. συζητείται η αίτηση του. Σε περίπτωση που γίνει η αίτηση δεκτή από το Δ.Σ, πληρώνοντας κανείς τη συνδρομή του (10€ η εγγραφή και 25€ η ετήσια συνδρομή) γίνεται μέλος της εταιρείας μας!

Η απλοποίηση της διαδικασίας και η υιοθέτηση μια προσιτής τιμής εγγραφής και συνδρομής εκφράζει την επιθυμία του Δ.Σ. για διεύρυνση της βάσης της εταιρείας και εγγραφής  περισσότερων νέων μελών.

Για να γίνετε μέλος της εταιρείας μας αρκεί να συμπληρώσετε τη παρακάτω αίτηση και να την καταθέσετε στα γραφεία μας είτε να μας την αποστείλετε με e-mail, μαζί με ένα βιογραφικό σας σημείωμα.

Κατεβάστε την αίτηση μέλους:

Ηλεκτρονική αίτηση

ΠΡΟΣ

το Διοικητικό  Συμβούλιο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας

Ενδιαφέρομαι για τις αρχές και τους σκοπούς της Εταιρείας και αποδέχομαι το καταστατικό της. Παρακαλώ  να εγκρίνετε την εγγραφή μου ως μέλος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας.  • Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το Άρθρο 5, τα  μέλη μπορούν να παρευρίσκονται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, να υποβάλλουν προτάσεις και να ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο. Έχουν το δικαίωμα εκλογής μετά από 6 μήνες, ενώ το δικαίωμα εκλογής στην διοίκηση μετά από 1 χρόνο.