Γιατί να γίνω μέλος

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) είναι μια από τις πιο παλιές επιστημονικές ιατρικές εταιρείες. Τα μέλη μας είναι η κινητήριος δύναμη της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας. Στην οικονομική συμβολή τους στηρίζονται τα προγράμματα προαγωγής υγείας και φροντίδας των ασθενών που προωθεί η Ε.Γ.Γ.Ε. σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως.

Τα μέλη μας, εκτός από την ηθική ικανοποίηση της συμβολής στον αγώνα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, επωφελούνται από:

  • τον τίτλο μέλους της Ε.Γ.Γ.Ε., το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους ζωή.
  • τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Γ.Ε. και στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέων μελών.
  • τη συνεχή ενημέρωση αναφορικά με δράσεις τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών εξελίξεων της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας.
  • την έγκαιρη πληροφόρηση, μέσω της γραμματείας, της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με παγκόσμιους και τοπικούς φορείς.
  • τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της Ε.Γ.Γ.Ε. και την ανταλλαγή πληροφοριών.
  • προνομιακές τιμές σε συνέδρια και δράσεις τις οποίες συμμετάσχει και διοργανώνει η Ε.Γ.Γ.Ε.
  • ειδική πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (Gerolib) με τα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα και δημοσιεύσεις σχετικά με την Τρίτη Ηλικία.
  • και ειδική πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα με μεγάλη ποικιλία άρθρων και συγγραμμάτων σχετικά με την Τρίτη Ηλικία και την άνοια.