Ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την συμμετοχή της Ε.Γ.Γ.Ε. σε διάφορα ευρωπαικά προγράμματα.

Act on Dementia
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημιουργία Φιλικών Κοινοτήτων για την Άνοια

Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Leeds της Αγγλίας, συνάντηση των ευρωπαϊκών οργανισμών που συμμετέχουν ως εταίροι στο 7ο πακέτο εργασίας της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης για την Άνοια (EU – Joint Action on Dementia) που στοχεύει στη δημιουργία Φιλικών για την Άνοια Κοινοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (DementiaFriendlyCommunities). Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι της Αγγλικής κυβέρνησης, αλλά και του παγκόσμιου οργανισμού «Alzheimer Society». Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο καθηγητής ψυχιατρικής κ. Αντώνης Πολίτης,ο οποίος είναι και ο συντονιστής της ελληνικής συμμετοχής σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ), ο ψυχίατρος κ. Αντώνης Μούγιας,  (Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»), και η ψυχολόγος κα. Ιωάννα Πετρούλια (Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Πρόγραμμα WeDo2

Το πρόγραμμα WeDo2 που συντόνισε η ΕΓΓΕ και ολοκληρώθηκε. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και το υλικό μπορεί τε να βρείτε στο:

www.wedo-partnership.eu

Πρόγραμμα I_CARE

Συμμετείχε στο πρόγραμμα I_CARE (2015-2017) ως υποστηρικτικός εταίρος. Σκοπός του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση των τυπικών και άτυπων φροντιστών ασθενών με χρόνιες παθήσεις για την απόκτηση βασικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων χειρισμού εργαλείων πληροφορικής και διαδικτυακής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+, υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Πρόγραμμα ELLAN

Η Ε.Γ.Γ.Ε. υπήρξε υποστηρικτικός εταίρος στο πρόγραμμα ELLAN (LLP-2013-ERASMUS, 2013-2016). Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός κοινά συμφωνημένου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Βασικών Δεξιοτήτων για την εργασία με τους ηλικιωμένους. Συμμετείχαν 28 εταίροι –κυρίως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης – από 26 χώρες.  ellan.savonia.fi

WeDO – Ευρωπαϊκή συνεργασία για την ευημερία και την αξιοπρέπεια ηλικιωμένων

Το πρόγραμμα WeDo (2010-2012) αφορά την καταπολέμηση της βίας των ηλικιωμένων όπως συντονίστηκε από την AGE – Platform Europe, με 18 εταίρους από 12 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικειμενικός σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας και αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ευάλωτων και των ανήμπορων ηλικιωμένων ατόμων, καθώς επίσης για την πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων, μέσω της προώθησης μιας μακροχρόνιας περίθαλψης.

Βασισμένα στο EUSTACEA, η συνεργασία δημιούργησε ένα οδηγό ευρωπαϊκής συνεργασίας που περιλαμβάνει συστάσεις για συμμετοχική ποιοτική ανάπτυξη, έλεγχο και σήμανση εργαλείων.

Ιστοσελίδα WeDO: www.wedo-partnership.eu

Κατεβάστε:

WeDo2

www.wedo-partnership.eu/wedo2

Οι εργασίες συνεχίστηκαν με στόχο την δημιουργία ενός νέου εργαλείου.

Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Κατεβάστε τον Εισαγωγικό Οδηγό στην εκπαίδευση WeDO2 για την ποιότητα φροντίδας

FRR-Friendly Rest Rooms for Elderly People

Συμμετείχε ως εταίρος στο FRR-Friendly Rest Rooms for Elderly People (2001-2005) που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του FP5. Στόχος του προγράμματος ήταν η  ανάπτυξη και αξιολόγηση τουαλέτας για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Contract No: QLK6-CT-2001-00458 (ολοκληρώθηκε 31/3/2005). www.is.tuwien.ac.at/fortec/reha.e/projects/frr/frr.html, Ερευνητές: Π. Σουρτζή, Α. Μούγιας, Ε. Βελονάκης. Τα αποτελέσματα του έργου δημοσιεύτηκαν σε τόμο, ο οποίος βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της εταιρείας.

Ανέπτυξε, οργάνωσε και συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών ηλικιωμένων για να γίνουν οι ίδιοι εθελοντές σύμβουλοι υγιεινής διατροφής με απώτερο σκοπό την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων με την υποστήριξη της Ε.Ε. (1997-1999). «Η συμμετοχή και ο ρόλος ηλικιωμένων εθελοντών στη βελτίωση της διατροφής για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων». Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα ΚΑΠΗ των Δήμων Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής και συγχρηματοδοτήθηκε από την 5η Διεύθυνση της Επιτροπής της Ε.Ε. και την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ). Κύριοι ερευνητές: Ε. Βελονάκης, Π. Σουρτζή, No: SOC 97 202233 05F03. Το πρόγραμμα προτάθηκε για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Προαγωγής της Υγείας 2000 και συμπεριελήφθη στην τιμητική έκδοση, σελ. 41-42.

Ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω της βελτίωσης της συμμόρφωσης με την ενδεικνυόμενη αγωγή, φαρμακευτική ή άλλη, για τη θεραπεία των υπαρχόντων παραγόντων κινδύνου με την υποστήριξη της Ε.Ε. (1995-1996). «Ο ρόλος της αγωγής υγείας στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη φαρμακευτική αγωγή σε ηλικιωμένους με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα», με ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της παρέμβασης αγωγής υγείας. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Ιωνίας με τη συνεργασία της Β’ Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Η Αγία Όλγα». Το πρόγραμμα διαχειρίστηκε η ΕΓΓΕ με συγχρηματοδότηση της 5ης Διεύθυνσης της Επιτροπής της Ε.Ε. και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Κύριοι ερευνητές: Ε. Βελονάκης, Ε. Βαρσαμής, Νο SOC 95 200264