Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία ανάρτησε το Δελτίο Τύπου της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για την Γεροντολογική και Γηριατρική.

Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου στη σελίδα της e-βιβλιοθήκης εδώ.

Η Ε.Γ.Γ.Ε. έχει λάβει δωρεά από το ίδρυμα ΤΙΜΑ για να δημιουργήσει εντός ενός έτους μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για τη Γηριατρική και τη Γεροντολογία. Ο στόχος είναι να συγκεντρώσουμε κάθε είδους έρευνα, καθώς και αναφορές που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα, ως σημείο αναφοράς για όλους όσοι χαράσσουν πολιτική καθώς και για εκείνους που δραστηριοποιούνται στους τομείς υγείας και υποστήριξης των ηλικιωμένων, αλλά και τους ίδιους του ηλικιωμένους.

Ο βασικός στόχος είναι να δούμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε το υγιές προσδόκιμο ζωής (HLE) στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, ήδη δραστηριοποιείται μία ομάδα ερευνητών με εμπειρία στη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επιπλέον, βοηθοί ερευνητές θα ασχοληθούν με την εύρεση και καταχώρηση των κατάλληλων δεδομένων ενώ μία επιτροπή θα αξιολογεί τις καταχωρήσεις.

Επίσης, τα μέλη της Ε.Γ.Γ.Ε. αλλά και ερευνητές που έχουν γράψει άρθρα / βιβλία που είναι μέσα στους στόχους της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την ερευνητική ομάδα ώστε να πληροφορηθούν τους τρόπους για την καταχώρηση των εργασιών/βιβλίων τους. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με e-mail ή τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα της εταιρείας.

Αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να κάνουμε την Ε.Γ.Γ.Ε. έναν πραγματικό καταλύτη αλλαγής στην φροντίδα και την υγεία των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και γι’ αυτό αναμένουμε την ανταπόκρισή σας άμεσα.

Κατεβάστε τα ενημερωτικά δελτία της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης: