Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Γηριατρικής

Με δεδομένη την απουσία γηριατρικής και γεροντολογικής εκπαίδευσης στη χώρα, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) διοργανώνει μετεκπαιδευτικά μαθήματα πάνω στην Γηριατρική.

Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί κύκλοι 5 κύκλοι μαθημάτων ετήσιας διάρκειας.

Ο επόμενος κύκλος μετεκπαιδευτικών μαθημάτων θα αναρτηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα είτε μπορείτε να καλείτε για πληροφορίες στα τηλ. 210-3811612, 210-3811604 ή να απευθυνθείτε στο email: hagg@gerontology.gr