Πρόγραμμα για τον Μαθητικό Πληθυσμό: Κατανοώντας και Φροντίζοντας τον Παππού και τη Γιαγιά

Ανάπτυξη – Υλοποίηση Δράσεων και Παρεμβάσεων Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Μαθητικού Πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο από το Υπουργείο Υγείας

“Η Αξία της Τρίτης Ηλικίας – Κατανοώντας και Φροντίζοντας τον Παππού και τη Γιαγιά ”

Η Ελληνική Γεροντοντολογική και Γηριατρική Εταιρεία σε συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας συνέβαλαν στο σχεδιασμό της ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο από το σχολικό έτος 2018 μέχρι σήμερα.

Οι εν λόγω δράσεις και παρεμβάσεις περιέχουν παρουσιάσεις οι οποίες διαβιβάστηκαν αρμοδίως από το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το οποίο έλαβαν σχετική έγκριση σε συνέχεια αντίστοιχης γνωμοδότησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οι ηλικιωμένοι ως τμήμα του πληθυσμού αυξάνονται συνεχώς ως αποτέλεσμα της συνεχούς αύξησης του προσδόκιμου ζωής, της σοβαρής υπογεννητικότητας, αλλά και της μετανάστευσης των νέων που παρατηρείται και πάλι τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσης, η δομή της ελληνικής οικογένειας διαφοροποιείται και από εκτεταμένη γίνεται όλο και συχνότερα πυρηνική, ως εκ τούτου τα παιδιά να έχουν λιγότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τον παππού και τη γιαγιά με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένη εμπειρία για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας και για τη συνεισφορά των ηλικιωμένων τόσο στην οικογένεια όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Σκοπός του θεματικού άξονα “Η Αξία της Τρίτης Ηλικίας – Κατανοώντας και Φροντίζοντας τον Παππού και τη Γιαγιά ” είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σχετικά με την 3η Ηλικία, η άρση των προκαταλήψεων για τους ηλικιωμένους και η συνειδητοποίηση ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να προσφέρουν πολλά στα παιδιά. Επίσης, να γίνει κατανοητό ότι όπως οι ηλικιωμένοι προσφέρουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους, το ίδιο και τα παιδιά πρέπει να τους υποστηρίζουν και να τους φροντίζουν.

 Η εν λόγω παρέμβαση αξιοποιεί υλικό παρουσιάσεων κατάλληλα προσαρμοσμένο για τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου με επιπλέον επεξηγήσεις αλλά και παραδείγματα για περισσότερη συζήτηση.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά ανά έτος οι εγκύκλιοι των παρεμβάσεων αγωγής υγείας για μαθητικό πληθυσμό στα οποία συμμετείχε η Ε.Γ.Γ.Ε.: