Εκδηλώσεις συνεργατών

Σχολείο Διασφάλισης Ποιότητας στη Μακροχρόνια Φροντίδα 2019

Eνημερωτική Ημερίδα Ευαισθητοποίησης για την Άνοια

11ο Ετήσιο Ενημερωτικό Συνέδριο Σκελετικής Υγείας

Ημερίδα: Καινοτόμες δράσεις στη χώρα μας για τη νόσο του Alzheimer