Απολογισμός για την Ημερίδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης του Πολίτη

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης του Πολίτη

Ημερίδα «Υγιής Γήρανση-Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων»

ΗΜΕΡΙΔΑ «Πρόληψη και Διαχείριση των Αισθητηριακών Διαταραχών, Όραση και Ακοή» Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας για την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων ΗΠΙΟΝΗ