Πανελλήνιο Συνέδριο Γηριατρικής

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) διοργανώνει κάθε δύο χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Ενημερωθείτε για το προσεχές συνέδριο της εταιρείας εδώ.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα ερευνητών, επαγγελματιών υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές κ.λπ.), φορέων παροχής υπηρεσιών και άλλους που εργάζονται σε όλους τους τομείς της γήρανσης του πληθυσμού, για να συζητήσουν τα τελευταία ευρήματα στον τομέα της γήρανσης. Το συνέδριο περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων που άπτονται της κλινικής ιατρικής, της βιολογίας και των Κοινωνικών επιστημών. Προσκεκλημένοι είναι επιστήμονες από ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στη γηριατρική και την γεροντολογία μέσω ομιλιών, στρογγυλών τραπεζιών, ελεύθερων ανακοινώσεων και αναρτήσεων (poster).

Το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου του 1989, στο ξενοδοχείο Holiday Inn στην Αθήνα. Έκτοτε, το συνέδριο πραγματοποιείται ανελλιπώς κάθε διετία, με εξαίρεση το 1999.

Απολογισμός συνεδρίων

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα 14 πρώτα συνέδρια της ΕΓΓΕ, όπως και τα επιστημονικά τους πεπραγμένα.

Συνέδριο Έτος Ξενοδοχείο Κεντρικός ομιλητής Στρογγυλά τραπέζια Ανακοινώσεις
01ο 1989 Holiday Inn Δ. Ίκκος 24 199
02ο 1991 Ledra Marriott Σ. Μαρκέτος 33 177
03ο 1993 Caravel Σ. Δεσποτόπουλος 30 255
04ο 1995 Caravel Ε. Μουτσόπουλος 37 202
05ο 1997 Caravel Β. Γολεμάτης 34 232
06ο 2000 Caravel Σ. Μαρκέτος 24 272
07ο 2002 Caravel Α. Δοντάς 27 272
08ο 2004 Caravel Ζήζουλας 27 313
09ο 2006 Μεγάλη Βρετανία Α. Μπενέτος 30 216
10ο 2008 Μεγάλη Βρετανία 28 274
11ο 2010 Μεγάλη Βρετανία Γ. Κρεατσάς 23 98
12ο 2012 Τιτάνια Γ. Χριστοδούλου 17 37
13ο 2015 Royal Olympic Hotel Ι. Καραϊτιανός 20 116
14ο 2018 Royal Olympic Hotel Ι. Καραϊτιανός 25 120