Διοικητικό Συμβούλιο

Το 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.) αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Ι. Γ. Καραϊτιανός

Α’ Αντιπρόεδρος: Π. Σουρτζή

Β’ Αντιπρόεδρος: Μ. Παπαχαραλάμπους

Γενικός Γραμματέας: Α. Πολίτης

Ειδικός Γραμματέας: Κ. Προύσκας

Ταμίας: Αντ. Μούγιας

Μέλη:

Α. Καραϊτιανού-Βελονάκη

Β. Βελονάκη

Β. Δογιάμη