Ιστορία

Το 1977, μια ευάριθμη ομάδα επιστημόνων, κυρίως υγείας και πρόνοιας, αποφάσισε να ιδρύσει την Ελληνική Γεροντολογική Εταιρεία. Βασικός λόγος για την ίδρυση της αποτέλεσε το δημογραφικό προφίλ του πληθυσμού της χώρας μας, το οποίο χαρακτηριζόταν από τη συνεχή μείωση των γεννήσεων και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Στην εποχή μας, βέβαια, το φαινόμενο αυτό έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, ώστε να ομιλούμε για αλλαγή στην πληθυσμιακή πυραμίδα που παλαιότερα γνωρίζαμε.

Η ανάγκη μελέτης των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού στην υγεία, την πρόνοια, την ασφάλιση και την κοινωνία οδήγησε στην ίδρυση της εταιρείας μας. Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.), όπως μετονομάστηκε αργότερα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων για τους ηλικιωμένους τα χρόνια που ακολούθησαν και αποτέλεσε εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα των προβλημάτων υγείας που παρουσιάζονται με το γήρας.

Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας. Το 1977, μια ομάδα 88 ατόμων συναντήθηκαν και αποφάσισαν την ίδρυση της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας. Ανάμεσά τους, με ηγετικό ρόλο στην ίδρυση της εταιρείας, οι Μ. Παπαμιλτιάδης (πρώτος πρόεδρος της Ε.Γ.Γ.Ε.), Ι. Ζάρρας (δεύτερος πρόεδρος), Α.Σ. Δοντάς και η Μ. Βιολάκη-Παρασκευά. Μπορείτε να δείτε εδώ εδώ όλα τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Γ.Γ.Ε. από το 1978 μέχρι και σήμερα.

Η στέγαση της Ε.Γ.Γ.Ε.. Στα πρώτα βήματά της η εταιρεία φιλοξενήθηκε σε διαφορετικές διευθύνσεις. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην οικία του Α. Σ. Δοντά, Αφροδίτης 9, Αθήνα, τη Μεγάλη Παρασκευή του 1976. Τα πρώτα χρόνια, η ΕΓΓΕ φιλοξενήθηκε σε οικείες και γραφεία ιδιωτών (οικογένειες Πόγγη, Μούγια), έως ότου να στεγαστεί στην οδό Κάνιγγος 23, στον 7ο όροφο, μετά από δωρεά του αείμνηστου Νικολάου Κέπετζη.

Δραστηριότητες της Ε.Γ.Γ.Ε. από τη δημιουργία της έως σήμερα. Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα. Ανάμεσα σε πολλές άλλες δραστηριότητες (οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στα πεπραγμένα κάθε έτους της εταιρείας, όπως και στις πολυάριθμες εκδόσεις της), μπορούμε να αναφερθούμε πιο αναλυτικά στα εξής:

  • Από το 1979 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Assosiation of Gerontology and Geriatrics, IAGG)
  • Η Ε.Γ.Γ.Ε. πρωτοστάτησε στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
  • Το 1980 οργανώθηκε συνάντηση από την Ε.Γ.Γ.Ε. με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων του Π.Ο.Υ και της Ε.Ε.
  • Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια
  • Πραγματοποίηση του Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας και Γηριατρικής ανά διετία, πραγματοποίηση Ημερίδων και συναντήσεων
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα > Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με σημαντικά θέματα της Τρίτης Ηλικίας