Χορηγοί και Υποστηρικτές

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) εκτός από τις εγγραφές των μελών της στηρίζεται στις συνεισφορές Ιδρυμάτων, Οργανισμών, Επιχειρήσεων και ιδιωτών, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει το έργο της και να συμβάλει στην ποιότητα ζωής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα για την αποκλειστική χρηματοδότηση της δημιουργίας της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της Ε.Γ.Γ.Ε. (Gerolib). Πρόκειται για μια σημαντική συνεισφορά που ενισχύει την επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση σχετικά με τα θέματα της γεροντολογίας και γηριατρικής.

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία VDEL για την δωρεάν οπτικοακουστική κάλυψη των τριήμερων εργασιών του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Γ.Ε.

Η στήριξη των χορηγών μας, μας δίνει τη δύναμη, το κουράγιο και την έμπνευση να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να οργανώνουμε δράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών διαβίωσης, καθώς και δικτύων συνεργασίας και υποστήριξης για τους ηλικιωμένους στη χώρα μας.

 
ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα
VDEL - Live Streaming & Video Productions