Φιλικές Κοινότητες για την Άνοια – Δήμος Αθηναίων

Σχολείο Φροντιστών: Μια συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) και την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ».