Φιλικές Κοινότητες για την Άνοια – Δήμος Βριλησσίων

Κοινές Δράσεις για την άνοια (JOINT ACTIONS): Συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ” και το Δήμο Βριλησσίων για τις Φιλικές προς την άνοια κοινότητες