Η EUGMS προσφέρει τρείς υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη γηριατρική

Η EUGMS (European Union of Geriatric Medicin Sociaty) προσφέρει τρεις υποτροφίες για το 11ο Μεταπτυχιακό Μάθημα στη Γηριατρική, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή ακαδημία Ιατρικής του Γήρατος 2015/2016 (European Academy for Medicine of Ageing (EAMA)). Οι υποτροφίες αυτές έχουν ως σκοπό την υποστήριξη νέων ερευνητών που ασχολούνται με την γηριατρική και…