Οδηγός για την πρόληψη των πτώσεων από το δίκτυο ProFouND

Οι πτώσεις στους ηλικιωμένους είναι ιδιαίτερα συχνές και αποτελούν μείζον ιατρικό, κοινωνικό και ιατρικό πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των πτώσεων σε ομάδες υψηλού κινδύνου και φυσικά στους ηλικιωμένους. Το δίκτυο ProFouND δημοσιοποίησε έναν οδηγό για την πρόληψη των πτώσεων ηλικιωμένων. Στο δίκτυο συμμετείχε για τη χώρα…