Δημογραφικά στοιχεία

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τον πλέον γηρασμένο πληθυσμό – 5η θέση παγκοσμίως. Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν σήμερα στη χώρα μας ποσοστό 19% του πληθυσμού και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2020 θα είναι άνω του 20% και το 2030 περίπου το 30% του πληθυσμού! Αυτή η δημογραφική γήρανση -κοινή σε όλες τις δυτικού τύπου χώρες- οφείλεται αφενός μεν στην επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής, αφετέρου δε στην ολοένα και μεγαλύτερη υπογεννητικότητα. Το γεγονός της γήρανσης του πληθυσμού της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, προκαλεί πολλά προβλήματα ιατρικά, κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά, ασφαλιστικά, κ.ά. που θα προσλάβουν εκρηκτικές διαστάσεις στις προσεχείς δεκαετίες. Στον πίνακα (πηγή) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δημογραφικοί δείκτες που διαμορφώνουν την εικόνα της κατάστασης του πληθυσμού στη χώρα μας.

Δείκτης Έτος Αναφοράς Τιμή
Πληθυσμός στο μέσο του έτους 2012 11.092.783
Ποσοστό του πληθυσμού 0–14 ετών 2011 14
Ποσοστό του πληθυσμού 65+ ετών 2011 19
Βρεφική θνησιμότητα ανά 1000 γεννήσεις ζώντων 2011 3
Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση 2011 81
Προσδόκιμο ζωής(άνδρες/γυναίκες) 2011 79/83
Προσδόκιμο ζωής με καλή υγεία 2011 71
Γεννήσεις ζώντων 1000 πληθυσμού 2012 9
Ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας ανά 1000 πληθυσμού 2011 10

Επιδημιολογικά δεδομένα για τη νοσηρότητα και θνησιμότητα στους ηλικιωμένους (http://www.worldlifeexpectancy.com/country-health-profile/greece)

Οι πέντε πρώτες αιτίες θανάτου στη χώρα μας είναι:

  • τα εγκεφαλικά,
  • η στεφανιαία νόσος,
  • ο καρκίνος του πνεύμονα,
  • ο καρκίνος του μαστού και
  • τα τροχαία ατυχήματα.

Εξ αυτών τα εγκεφαλικά αφορούν κυρίως τους ηλικιωμένους, ενώ και οι υπόλοιπες αιτίες αναφέρονται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε ηλικιωμένα άτομα. Επιπλέον οι παράγοντες κινδύνου για τις προαναφερόμενες αιτίες θανάτου αυξάνονται σημαντικά όσο περνάει η ηλικία, πχ. υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης.