Κακοποίηση ηλικιωμένων

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065 έχει δοθεί στη διάθεσή της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συμβάλει θετικά σε περιστατικά αναγγελίας εξαφάνισης ηλικιωμένων αλλά και σε περιστατικά καταγγελίας κακομεταχείρισης, κακοποίησης ή παραμέλησης ηλικιωμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

www.lifelinehellas.gr/τι-κάνουμε/γραμμή-sos-1065/

Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που χρειάζονται Μακροχρόνια Φροντίδα και Βοήθεια

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Η ηλικία και η ανάγκη υποστήριξης δεν μπορούν ποτέ να είναι η αφορμή για επιβολή περιορισμών και αφαίρεσης αναφαίρετων ανθρώπινων δικαιωμάτων και αρχών ελευθερίας του ατόμου που ορίζονται από ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων οι οποίοι έχουν ανάγκη φροντίδας και στηρίζει το δικαίωμά τους να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και να έχουν παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή (κεφ. Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε, άρθρο 25). Οποιοσδήποτε περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων, με αφορμή την ηλικία και την ανάγκη υποστήριξης, πρέπει να γνωστοποιείται στα αρμόδια νομικά όργανα και να αντιμετωπίζεται με νομικές διαφανής διαδικασίες και με το μέγιστο ενδιαφέρον από όλους τους αρμόδιους φορείς. Η αδιαφορία και η περιφρόνηση αυτών των δικαιωμάτων θεωρούνται παραβατικές.

Η μεγάλη πλειοψηφία ευπαθών και ευπρόσβλητων σε κακοποίηση ηλικιωμένων είναι γυναίκες: 2 στους 3 ηλικιωμένους άνω των 80 ετών στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Περισσότερο από το ένα τρίτο αυτών των γυναικών υποφέρει από την νόσο του Αλτσχάιμερ ή από άνοια, γεγονός που τις καθιστά ακόμα περισσότερο ευπρόσβλητες σε κακοποίηση.

Οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειές τους, οι επαγγελματίες και οι εθελοντές που φροντίζουν ηλικιωμένους θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματά τους όπως αυτά ορίζονται από την Πολιτεία.

Ο Ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων σκοπό έχει να διευκολύνει και να προωθήσει την πρόσβαση όλων των ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Ο οδηγός Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια απο το EUSTaCEA project, Daphne III programme ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκρινίζει με πολλαπλά παραδείγματα και εμπειρίες από διάφορους οργανισμούς που πήραν μέρος στην σύνταξή του, τα αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ηλικιωμένων ανθρώπων ανεξάρτητα από χώρα και κοινωνική θέση.

Κατεβάστε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που χρειάζονται Μακροχρόνια Φροντίδα και Βοήθεια

και τον συνοδευτικό οδηγό.

WeDO – Ευρωπαϊκή συνεργασία για την ευημερία και την αξιοπρέπεια ηλικιωμένων

Το πρόγραμμα WeDo (2010-2012) αφορά την καταπολέμηση της βίας των ηλικιωμένων όπως συντονίστηκε από την AGE – Platform Europe, με 18 εταίρους από 12 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικειμενικός σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας και αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ευάλωτων και των ανήμπορων ηλικιωμένων ατόμων, καθώς επίσης για την πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων, μέσω της προώθησης μιας μακροχρόνιας περίθαλψης.

Βασισμένα στο EUSTACEA, η συνεργασία δημιούργησε ένα οδηγό ευρωπαϊκής συνεργασίας που περιλαμβάνει συστάσεις για συμμετοχική ποιοτική ανάπτυξη, έλεγχο και σήμανση εργαλείων.

Ιστοσελίδα WeDO: www.wedo-partnership.eu

Κατεβάστε:

WeDo2

www.wedo-partnership.eu/wedo2

Οι εργασίες συνεχίστηκαν με στόχο την δημιουργία ενός νέου εργαλείου.

Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Κατεβάστε τον Εισαγωγικό Οδηγό στην εκπαίδευση WeDO2 για την ποιότητα φροντίδας