Κοινές Δράσεις για την άνοια (JOINT ACTIONS): Συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία ο Νέστωρ και το Δήμο Βριλησσίων για τις Φιλικές προς την άνοια κοινότητες

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ (JOINT ACTIONS): ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:

Συνεργασία της Ε.Γ.Γ.Ε. με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» και το Δήμο Βριλησσίων μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης για την δημιουργία Φιλικών προς την Άνοια Κοινοτήτων

Στα πλαίσια των κοινών Ευρωπαϊκών δράσεων (Joint Actions) για την ανάπτυξη των Φιλικών προς την Άνοια Κοινοτήτων (Dementia Friendly Communities – DFC), η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) και η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» συνεχίζουν την συνεργασία τους από το 2015 με μνημόνιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων.

Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν περιλαμβάνουν ενέργειες σχετικά με α) ενέργειες πρόληψης της άνοιας, β) υπηρεσίες για ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους, γ) ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την άνοια και τη μείωση του στίγματος της νόσου, δ) βελτίωση των δημόσιων χώρων και της πρόσβασης ασθενών με άνοια σε μέρη στην κοινότητα, ε) δράσεις με συμμετοχή των ασθενών με άνοια, αλλά και διαγενεακές δράσεις.

Στις ενέργειες πρόληψης της άνοιας συνεχίζεται η λειτουργία του Ιατρείου Μνήμης (για ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στις δομές των Κοινωνικών Ιατρείων του Δήμου Βριλησσίων, στα τηλ.: 210-80 455 64), ενώ σύντομα θα λειτουργήσουν οι ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης και το σχολείο φροντιστών στα ΚΑΠΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Ε.Γ.Γ.Ε. και της Ψυχογηριατρικής εταιρείας «Ο Νέστωρ» όπου θα αναρτώνται τακτικά οι αντίστοιχες δράσεις.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους και δημότες του Δήμου Βριλησσίων, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης. Στόχος όλων μας είναι η ενσωμάτωσή των ατόμων με άνοια στην κοινότητα και η ενεργός συμμετοχή τους με απώτερο σκοπό την μείωση του στίγματος και την γενικότερη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.