Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού της Ψυχογηριατρικής Εταiρειας «ο Νέστωρ» στo πλαίσιo του προγράμματος ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο των κάτωθι ειδικοτήτων προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για πρόσληψη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»:

  • 4 θέσεις Ψυχολόγων – Διαχειριστών περίπτωσης, (καθημερινή 8ωρη απασχόληση, με σύμβαση 24 μηνών).
  • 3 θέσεις Οικογενειακών Βοηθών – Καθαριστριών, (καθημερινή 6ωρη απασχόληση, με σύμβαση 24 μηνών).
  • 1 θέση Νοσηλεύτριας, (καθημερινή 6ωρη απασχόληση, με σύμβαση 24 μηνών).
  • 1 θέση Εργοθεραπευτή, (καθημερινή 6ωρη απασχόληση, με σύμβαση 24 μηνών).

Θα συνεκτιμηθούν, η κατοχή άδειας οδήγησης-οχήματος, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση Η/Υ, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα-πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hagg@otenet.gr είναι η 25η Ιουνίου 2018.

Πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER, Ι. Δροσοπούλου 22, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 09:30 – 13:30, τηλ. 210 8235050

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018

H Νόμιμη Εκπρόσωπος

Mαρία Μούγια