Συνέχιση του Προγράμματος Κατ’ οίκον Φροντίδας για την Άνοια 160 Plus

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία Νέστωρ ανακοινώνει τη συνέχιση του προγράμματος κατ΄οίκον φροντίδας για την Άνοια 160 Plus που υλοποιεί από το 2016 με βασική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Πρόγραμμα 160 Plus απευθύνεται στους ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους και αποτελεί μια από τις ελάχιστες δράσεις στην Ελλάδα που συνδυάζουν ψυχοεκπαίδευση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη και επισιτισμό, συμπληρώνοντας το κενό που υπάρχει στην παροχή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της άνοιας στο σπίτι.

Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα 160 Plus έχει στηρίξει περισσότερες από 200 οικογένειες του Δήμου Αθηναίων προσφέροντας ένα μεγάλο φάσμα δωρεάν υπηρεσιών για τη διαχείριση της νόσου του Alzheimer και των συνεπειών της για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους που περιλαμβάνουν: ενημέρωση για τη διαχείριση της άνοιας, ιατρική παρακολούθηση-συνταγογράφηση, συμβουλευτική διαταραχών συμπεριφοράς, επισιτιστική βοήθεια, εργονομική εκτίμηση σπιτιού, οικιακή φροντίδα, προτάσεις για δραστηριότητες στο σπίτι, τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες, διευθέτηση ασφαλιστικών – νομικών θεμάτων, πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών, διασύνδεση με την κοινότητα & τις υπηρεσίες της, παρέα και δημιουργική απασχόληση.

Επιστημονικά Υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος 160 Plus είναι ο Ψυχίατρος Δρ. Αντώνης Μούγιας. Η πολυκλαδική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Ψυχίατρο, Οικογενειακούς Βοηθούς καθώς και εθελοντές. Για κάθε οικογένεια ο διαχειριστής περίπτωσης (case manager), αναλαμβάνει το συντονισμό της παροχής στοχευμένων υπηρεσιών εξατομικευμένα βάσει των αναγκών της.

Η πρώτη διετία λειτουργίας του Προγράμματος (2016-2018) έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα στις οικογένειες, τόσο στους ασθενείς όσο και στους φροντιστές τους. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού και της συχνότητας διαταραχών συμπεριφοράς στους ασθενείς με άνοια και βελτίωση της ποιότητας της ζωής των φροντιστών με παράλληλη μείωση της επιβάρυνσης και κατάθλιψης που συχνά αντιμετωπίζουν εξαιτίας των απαιτήσεων της συνεχούς φροντίδας.

H άνοια αποτελεί μια από τις πιο συχνές αιτίες αναπηρίας στην Τρίτη Ηλικία. Εκτός από τις επιπτώσεις που επιφέρει στη μνήμη, στις άλλες ανώτερες λειτουργίες και στην καθημερινή λειτουργικότητα των ίδιων των ασθενών, επιβαρύνει σημαντικά τους φροντιστές τους: ψυχικά, σωματικά και οικονομικά. Το Πρόγραμμα 160 Plus προάγει την ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση των ασθενών με άνοια στο σπίτι, προσφέροντας ταυτόχρονα στήριξη και εμψύχωση στους φροντιστές των ασθενών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Αθηναίων και η ένταξη στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης και κοινωνικής έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα 160 Plus οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» στο τηλ. 210 82 35 050  (Δευτέρα – Παρασκευή / Ώρες: 9:00 – 16:00)