Χαιρετισμός του προέδρου κ. Ιωάννη Γ. Καραιτιανού στην τιμητική εκδήλωση για τους υποτρόφους του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, στις 7.7.2018 στο Caravia Beach Hotel στο Μαρμάρι της Κω.

Στο Caravia Beach Hotel στο Μαρμάρι της Κω έγινε το Σάββατο 07/07/2018 η ετήσια τιμητική εκδήλωση για τους υποτρόφους του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.), καθηγητής κ. Ιωάννης Καραιτιανός μίλησε για την περίθαλψη των ηλικιωμένων στην Ελλάδα: τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει και γενικότερους προβληματισμούς. Στην έναρξη της ομιλίας του αναφέρθηκε  στην  πολύ σημαντική δουλειά που πραγματοποιεί το Ίδρυμα, με μεγάλη σεμνότητα, χωρίς να προβάλλεται ή να διαφημίζεται,  όπως είπε. Επίσης, μεταξύ άλλων, ως Πρόεδρος Ε.Γ.Γ.Ε. δήλωσε πως θα προτείνει το ΙΛΦ για τιμητική διάκριση για το σημαντικό  του έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://fanourakisfoundation.org/?p=2114