Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός νοσηλευτή ΔΕ

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»

Καλεί άμεσα ενδιαφερόμενους προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για πρόσληψη Νοσηλευτή/τριας ΔΕ, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης επί πενθήμερο εβδομαδιαίως βάσει των όρων των σχετικών συμβάσεων που θα υπογραφούν για το σκοπό αυτό από τη διαχειρίστρια και τον εργαζόμενο στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και των διατάξεων περί ενιαίου μισθολογίου των υπαλλήλων του δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hagg@otenet.gr, μέχρι και την 7η.9.2018

Πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 09:30 – 13:30, τηλ. 210 8235050

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018

H Νόμιμη Εκπρόσωπος

Mαρία Μούγια