ΗΠΙΟΝΗ 2018 – «Πρόληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος»

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία σε σύμπραξη με το Υπουργείο Υγείας εκπονούν το πιλοτικό Πρόγραμμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων – Ηπιόνη», με θέμα για το 2018: ««Πρόληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος».

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία καλεί όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα με δράσεις, ενέργειες και εκδηλώσεις.

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για το 4ο Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων – ΗΠΙΟΝΗ.

Δείτε την ανακοίνωση.