Σχολείο Φροντιστών: Έναρξη φθινοπωρινού κύκλου

17.10.2018 – 7.11.2018
Ώρες: 17.00 – 18.00 μμ.

Μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε το Σχολείο Φροντιστών ασθενών με νόσο του Alzheimer και άλλων μορφών άνοιας που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2018 στο Δήμο Βριλησσίων, μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, ξεκινάμε νέους κύκλους, από τον Οκτώβριο 2018.

Το παρόν πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας για τις Φιλικές Κοινότητες προς την Άνοια, της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική εταιρία “Ο Νέστωρ” και τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα συμβουλευτικής στήριξης σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς με νόσο του Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας, το οποίο παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των φροντιστών.

Είναι γεγονός ότι οι φροντιστές ασθενών με άνοια, επιβαρύνονται ψυχικά, σωματικά αλλά και οικονομικά, στην προσπάθειά τους να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους. Στόχος μας είναι η ουσιαστική υποστήριξη του έργου τους και η εμψύχωση τους για τη συνέχεια.

Ο κύκλος συναντήσεων θα πραγματοποιείται στην αίθουσα ΚΑΠΗ του Πνευματικού Κέντρου Βριλησσίων, με σκοπό να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών αλλά και να στηρίξει τους φροντιστές ψυχολογικά, συνδυάζοντας την ενημέρωση και την εκπαίδευση, με διαλείμματα για καφέ.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Πληροφορίες και εγγραφές στο τηλ. 210-8045564 (Κοινωνικά Ιατρεία Δήμου Βριλησσίων)

Υπεύθυνοι ψυχολόγοι ΟΚΠΑΔΒ:

Γιώτα Σορανίδου και Μαριάννα Λουλέ