Συνάντηση των ευρωπαϊκών φορέων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημιουργία Φιλικών Κοινοτήτων για την Άνοια – Act on Dementia

Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Leeds της Αγγλίας, συνάντηση των ευρωπαϊκών οργανισμών που συμμετέχουν ως εταίροι στο 7ο πακέτο εργασίας της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης για την Άνοια (EU – Joint Action on Dementia) που στοχεύει στη δημιουργία Φιλικών για την Άνοια Κοινοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (DementiaFriendlyCommunities). Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι της Αγγλικής κυβέρνησης, αλλά και του παγκόσμιου οργανισμού «Alzheimer Society». Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο καθηγητής ψυχιατρικής κ. Αντώνης Πολίτης,ο οποίος είναι και ο συντονιστής της ελληνικής συμμετοχής σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ), ο ψυχίατρος κ. Αντώνης Μούγιας,  (Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»), και η ψυχολόγος κα. Ιωάννα Πετρούλια (Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ).

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Act on Dementia, οι τρεις φορείς υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας έχουν προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Βριλησσίων και Βύρωνα και την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» για την υλοποίηση στοχευμένων και οργανωμένων δράσεων για τη δημιουργία Φιλικών για την Άνοια Κοινοτήτων, δηλαδή κοινοτήτων οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους να συμμετέχουν, να εισακούονται και να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή και ανεξάρτητη διαβίωση, χωρίς στίγμα.

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται για το προσεχές διάστημα με στόχο τη δημιουργία Φιλικών Κοινοτήτων για την Άνοια στους τρεις δήμους και οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δημιουργία Ιατρείων  Μνήμης, Σχολεία Φροντιστών, Ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης, ενημερωτικές εκδηλώσεις στις κοινότητες αναφορικά με την άνοια, εκπαίδευση ομάδων επαγγελματιών οι οποίοι στο πλαίσιο της εργασίας τους εξυπηρετούν άτομα με άνοια (π.χ. υπάλληλοι τραπεζών, υπάλληλοι σούπερ-μάρκετ, φαρμακοποιοί, οδηγοί ΜΜΜ, υπάλληλοι σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες) προκειμένου να ενημερωθούν για την ορθή επικοινωνία με άτομα με διαταραχές μνήμης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δημιουργία φιλικών κοινοτήτων για την άνοια έχει αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά ως προϋπόθεση για την κοινωνική συμμετοχή των ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους και την καταπολέμηση του στίγματος που συνδέεται με τη νόσο. Αποτελεί επίσης σημαντική προτεραιότητα των φορέων της χώρας μας που προσφέρουν υπηρεσίες για την άνοια σε πανελλαδικό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί σημαντικές συνεργασίες μεταξύ των φορέων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους.