Θέση Απασχόλησης στην Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Ζητείται Επαγγελματίας Υγείας (ενδεικτικά: ψυχολόγος ή κοινωνική Λειτουργός) για τρίωρη καθημερινή πρωινή απασχόληση στα γραφεία της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (πιθανή αύξηση ωρών εργασίας).

Αρμοδιότητες: υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου (συμβουλευτική), διαχείριση γηριατρικής και γεροντολογικής βιβλιοθήκης, δικτύωση με άλλες ΜΚΟ και φορείς, πραγματοποίηση νευροψυχολογικών δοκιμασιών στο πλαίσιο μελετών.

Απαραίτητα προσόντα: ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οργανωτικός, ομαδικό πνεύμα, άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά), γνώση Excel, επικοινωνιακός χαρακτήρας.

Αποστολή βιογραφικών στο hagg@gerontology.gr.