Δωρεάν ιατρείο μνήμης από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Από την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, και κάθε Τετάρτη (9 με 13.00) λειτουργεί από μέλη και εκπαιδευόμενους της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρίας δωρεάν προληπτικός έλεγχος μνήμης στα γραφεία τη εταιρείας, Κάνιγγος 23, στον 7ο όροφο.

Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνήστε στα γραφεία της ΕΓΓΕ, τηλ. 2103811612, 2103840317, ώρες 10.00-13.00.

Να υπενθυμίσουμε πως στα ίδια τηλέφωνα μπορεί να κλείσει κανείς ραντεβού για έλεγχο μνήμης στη Λέσχη Φιλίας στο Κουκάκι (Δράκου 26-28, Αθήνα), κάθε Τρίτη.

Ο νευροψυχολογικός έλεγχος και το ιατρείο επιβλέπονται επιστημονικά από τον Δρ Αντώνη Μούγια, επί 7 συνεχόμενα έτη Επιστημονικά Υπεύθυνο των προγραμμάτων της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο Νέστωρ», καθώς και από άλλα μέλη της ΕΓΓΕ με πολύχρονη εμπειρία πάνω στον έλεγχο μνήμης και τα σχετικά προβλήματα.