ΑΚΤΙΟΣ Σχολείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Μακροχρόνια Φροντίδα

Ο Οργανισμός Φροντίδας Άκτιος διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σχετικά με την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Μακροχρόνια Φροντίδα των ηλικιωμένων, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας. Ο χώρος που θα φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις είναι το Μερόπειον Ίδρυμα, στην Διονυσίου Αεροπαγίτου 45 τις Τετάρτες 6- 13 – 20 και 27 Μαρτίου και 3 και 10 Απριλίου 2019.

Οι ομιλίες θα χωριστούν  σε 6 διαφορετικές ενότητες  και θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα της Τρίτης ηλικίας, τους τρόπους παρέμβασης και τις εξελίξεις των σύγχρονων προγραμμάτων που υπάρχουν για ασθενείς στα πλαίσια της μακροχρόνιας φροντίδας, την επιβάρυνση των φροντιστών και πρακτικά θέματα στην φροντίδα καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του στιγματισμού και την αξία δημιουργίας κοινοτήτων φιλικών προς την Άνοια.

Τα θέματα θα παρουσιαστούν από διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου όπως ο Κ. Βολίκας, ο κ. Καλλιγέρου, η κα. Βελονάκη, ο κ. Προύσκας, η κα. Δογιάμη, ο κ. Λύρας, ο κ. Σπανός, η κα. Σαρλά, ο κ. ΤΡιφωνόπουλος, η κα. Σουρτζή, η κα. Ράγγα, ο κ. Μαζαράκης, ο κ. Φωτόπουλος, η κα. Δρίζη, ο κ. Βορβολάκος, ο κ. Πολίτης, ο κ. Κωνσταντίνου, ο κ. Ζυγοβιστινός, η κα. Μπουκουβάλα, η κα. Λίβανου, ο κ. Μούγιας, η κα. Μαργίωτη και ο κ. Λάβδας. Πολλοί εκ των οποίων αποτελούν μέλη της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 θα παρουσιαστή η τελευταία ενότητα από τις 16:00 – 21:00, όπου στο τέλος της θα ακολουθήσει συζήτηση και αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Θέματα που θα παρουσιαστούν αφορούν τις Νευροψυχολογικές Διαδικασίες στην Τρίτη Ηλικία, τις Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αντιμετώπιση των Διακρίσεων στην Μακροχρόνια φροντίδα και το Δυναμικό Μοντέλο Φροντίδας και Διαχείρισης των Αλλαγών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Σχολείου Διασφάλισης της Ποιότητας στην Μακροχρόνια Φροντίδα και τις ώρες διεξαγωγής του. Το κόστος συμμετοχής σε κάθε ενότητα ανέρχεται στα 15 ευρώ και θα δίνονται ξεχωριστές βεβαιώσεις Συμμετοχής.