ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Κεντρικό Αμφιθέατρο
Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Τ.Κ. 101 63 Αθήνα
‘Ωρες: 09.30 π.μ. – 14.00 μ.μ.

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική Ημερίδα για την Άνοια στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer (21 Σεπτεμβρίου).

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στη χώρα μας στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Act on Dementia, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ομιλίες για την άνοια από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση με θέμα την «Άνοια» (Joint Action on Dementia) αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμεσά τους και η Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των συνεργατικών δράσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων που θα ορίσουν ένα κοινό πλαίσιο δράσεων για τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η παροχή φροντίδας σε ασθενείς με Άνοια και στους φροντιστές τους.  Η Ελληνική συμμετοχή της συγκεκριμένης δράσης αποτελείται από τη συνεργασία των ακολούθων φορέων: Υπουργείο Υγείας, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου ΕΚΠΑ, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ, Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ».

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες στους Δήμους Βύρωνα, Βριλησσίων, και  Αθηναίων που αποσκοπούσαν στην εφαρμογή δράσεων για την  διαμόρφωση συγκεκριμένων θεωρητικών /ερευνητικών προτύπων για τη δημιουργία φιλικών κοινοτήτων για την άνοια. Όλες οι παραπάνω δράσεις ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματα  αξιολογούνται με συγκεκριμένους σταθμισμένους  δείκτες και τον Οκτώβριο θα δημιουργηθούν οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προς τα κράτη μέλη.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ