Απολογισμός για Δωρεάν Νευροψυχολογικές Αξιολογήσεις στον Δήμο Ηλιούπολης

Μετά από την μεγάλη επιτυχία της Ημερίδας Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης του Πολίτη στον Δήμο Ηλιούπολης με το σημαντικό θέμα «Άνοια – Alzheimer ασθένειες με σοβαρές συνέπειες για τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, Πρόληψη – Αντιμετώπιση» που έλαβε χώρα την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ).

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία ξανά σε συνεργασία με τις «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ» του Δήμου Ηλιούπολης, προσέφερε την επόμενη μέρα, 5 Νοεμβρίου 2019, δωρεάν νευροψυχολογικό έλεγχο σε δημότες που παρακολούθησαν την ημερίδα. Συνολικά αξιολογήθηκαν 40 άτομα, εκ των οποίων οι 29 ήταν γυναίκες και οι 11 άνδρες. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 40 έως 90 ετών. Οι αξιολογήσεις έλαβαν χώρα σε τέσσερεις αίθουσες του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου, από τέσσερεις έμπειρες στο κομμάτι της Άνοιας ψυχολόγους, από τις 10:00 – 15:00, ενώ τα τεστ διενεργούνταν ανά 20 λεπτά.

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Δήμο Ηλιουπόλεως και την ομάδα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ» για την στήριξη που παρείχαν στο έργο της εταιρείας με την διάθεση των χώρων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης για την εκπόνηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και την διενέργεια ελέγχων μνήμης με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Θα ήθελε να ευχαριστήσει ακόμα τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τους εργαζόμενους του κέντρου μνήμης Αγίου Ελευθερίου του Νέστωρ, καθώς και τους εργαζόμενους του προγράμματος 160 plus για την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων.