6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Master Classes in Dementia 2019

14-17 Νοεμβρίου 2019

Μέλη της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε) συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου άνοιας που πραγματοποιείται στις 14-17 Νοεμβρίου 2019 στην Πορταριά Πηλίου.

Αναλυτικά, την δεύτερη μέρα του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο με θέμα: Νεότερα δεδομένα για την νευροψυχολογική αξιολόγηση και την αποκατάσταση ασθενών με άνοια με συντονιστές τον κ. Αντώνη Μούγια, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Μνήμης Αγίου Ελευθερίου και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, και τον κ. Γρηγόρη Νάσιο, Νευρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη διάρκεια του συγκεκριμένου εργαστηρίου θα παρουσιαστούν οι εργασίες: «Σύγκριση των σύντομων δοκιμασιών διάκρισης QMCI και MoCA στον ηλικιωμένο Ελληνικό πληθυσμό. Θέματα διαφορικής διάγνωσης», Λ. Μεσσήνης, «Γιατί θεωρεί απαραίτητη την νευροψυχολογική εκτίμηση στις Άνοιες η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας», Φ. Χρηστίδη και «Λειτουργική αναδιοργάνωση του εγκεφάλου και γνωστική αποκατάσταση σε ασθενείς με άνοια», Γ. Νάσιος.

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 θα γίνει στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Αισθητηριακά ελλείμματα και άνοια» υπό την προεδρεία του κ. Αντώνη Πολίτη, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ και Γενικό Γραμματέα της Ε.Γ.Γ.Ε. με εργασίες: «Αισθητηριακά ελλείμματα και νοητική έκπτωση» Ε. Κατιρτζόγλου, «Το πρόγραμμα sense-cog», Ε. Σταμούλη, «Η παρέμβαση σε ασθενείς με άνοια και αισθητηριακά ελλείμματα» Ε. Κοντογιάννη και «Η συμμετοχή των ασθενών και των φροντιστών στην έρευνα», Μ. Πασσά.

Στόχος του εν λόγω συνεδρίου είναι να καλύψει θέματα που απασχολούν τους ειδικούς γιατρούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας στο πεδίο των ανοϊκών συνδρόμων διεθνώς, αλλά και να αναδειχθεί η ελληνική εμπειρία και πραγματικότητα με την συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Το συγκεκριμένο συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Άνοιας σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.